102. narodeniny kongregácie

Srdečne pozdravujeme v poslednom dni roku 2023. Dnes naša kongregácia slávi svoje 102. narodeniny. Všetkým - našim rodinám, príbuzným, známym, priateľom a dobrodincom nášho Karmelu Dieťaťa Ježiša ďakujeme za všetko, čo ste pre nás v uplynulom roku urobili. V modlitbách na vás denne myslíme a budeme naďalej s vďačnosťou a láskou pamätať. Vaše sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša.

Všetkým prajeme a vyprosujeme v tomto novom roku hojnosť všetkého dobra, potrebných milostí a Božie požehnanie. Presvätá Bohorodička, prosíme Ťa, ochraňuj nás počas celého roka.

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie