Novéna k sv. Jozefovi so sv. Teréziou z Lisieux

Osoba svätého Jozefa je v Karmeli všeobecne veľmi uctievaná aj vďaka hlbokému vzťahu sv. Terézie z Avily k nemu. Mesiac marec je celý zasvätený tomuto patriarchovi a ochrancovi Karmelu a Cirkvi. Pozývame vás k spoločnej modlitbe deviatnika. Spolu so sv. Teréziou od Dieťaťa Ježiša chceme rozjímať o pestúnovi a pozemskom otcovi Božieho Syna. Vyprosujme si nanovo potrebné milosti k dobrému životu.

1. deň novény: https://youtu.be/Sp3r0ESXlAY

Vyhľadávanie

Prihlásenie