Veľkopôstne karmelitánske duchovné cvičenia

Začíname obdobie veľkého pôstu. Opäť dávame do pozornosti karmelitánske duchovné cvičenia. www.exercicie-online.karmel.at Prajeme všetkým milostivý a požehnaný pôstny čas.

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie