101. výročie založenia našej kongregácie

31. decembra 2022 slávime 101. výročie založenia našej kongregácie. O. Anzelm OCD (bosý karmelitán) zakladateľ našej kongregácie si za prvú predstavenú a matku kongregácie zvolil sestru Janinu Kierocińsku (1885-1946), karmelitánsku terciárku, ktorá prijala rehoľné meno matka Terézia od sv. Jozefa. Prvé sestry mali obliečku v kláštore bosých karmelitánok  v Krakove 31. decembra 1921. Odtiaľ odišli pracovať do Sosnovca, preto je materský dom práve tam.

To Dieťa je našou prvotnou regulou, naším prvotným povolaním do dokonalosti v zasnúbení s Jeho poslušnosťou, čistotou, chudobou a pokorou.

Jeho život je pre nás vzorom v našich povinnostiach, v tichu, pokoji a radosti. Jasličky sú katedrou dokonalosti, pri ktorej nás učí kľačať, modliť sa a prizerať sa Mária – Matka našej kontemplácie.

Dieťa Ježiš je Glória našich činov, Credo našich povinností, Otče náš nášho zjednotenia s Otcom. Zamilujme sa do Dieťaťa a prostredníctvom Neho aj do nášho karmelitánskeho povolania. Obnovujme sa v Božom detstve, pretože to sú aj naše narodeniny. Karmel sa rodí v jasliach a zdokonaľuje sa na kríži; a znakom tohto Karmelu je radosť života a spoločenstva s Bohom. Bez tej lásky a bez tej radosti nemôžeme hovoriť o Karmeli. Nech koledou pre Maličkého bude naša modlitba a mlčanie, nech sa naň usmieva askéza a utrpenie; a poslušnosť, chudoba a čistota pomáhajú v aktivitách vo vnútri aj navonok, navzájom pospájané ohnivkom Božej aj vzájomnej lásky.

♦ ♦ ♦

Terézia a Ján sú dvaja cherubíni, ktorí stoja pri jasličkách nášho Pána. Karmel sa prostredníctvom ich lásky k Božiemu Dieťaťu premenil na radostný Betlehem. A či sú ešte iní ctitelia Maličkého v Karmeli? Kto by nepoznal „loptičku“ malého Ježiša – Teréziu od Dieťaťa Ježiša s celou jej poéziou a jednoduchosťou? Kto nečítal ako vo chvíli vstúpeniu do Karmelu pri obliečke vítala Božie Dieťa tak, ako Ono vítalo ju? „Aká by som bola šťastná, keby som mohla nosiť meno Terézia od Dieťaťa!“ Kto by nečítal s úprimným údivom rozprávanie o snehu, ktorý malý Snúbenec zoslal svojej snúbenici ako svadobné šaty v deň sľubov? Celý jej život je najvernejším obrazom a apoštolátom Božieho detstva. Keď Teréziu a Jána nazývame cherubínmi, to ich svätá dcéra je spoločníčkou v detských hrách Božieho Dieťaťa. Radosť Božieho detstva spojenú s askézou a chudobou kríža v Karmeli nachádzame alegoricky znázornenú na obraze Svätej Rodiny s „malou Teréziou“. Svätý Jozef je tu pri tichej práci, Mária adoruje Božie Dieťa, maličký Ježiš vyťahuje svoje rúčky v tvare kríža pričom tieň za ním je zobrazený v tvare  kríža. Beží na stretnutie s Teréziou, ktorá cez poodchýlené dvere nazerá do izby Svätej Rodiny. V škapuliari drží  ruže. Za dverami je však vidieť Kalváriu a na nej kríž. Hľa, to je radosť Božieho detstva so zamilovaním si tvrdého kríža – ktorý je obrazom karmelitánskeho života.

ZDROJ: O. ANZELM OD SV. ANDREJA CORSINI.: Król mojej duszy; preložila: sr. Veronika Mašková CSCIJ

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie