Pozývame na pondelkové adorácie

Srdečne vás pozývame na spoločné chvíle s Pánom: pondelky v našej kaplnke o 18.00 hod. na vešpery a hodinovú adoráciu v tichu.

Adorácia bude:

5. september 2022

12. september 2022

19. september 2022

26. september 2022