Nový prírastok v kongregácii

Od 15. augusta máme v kongregácii nový prírastok. Naša Slovenka Magdaléna začala obdobie postulátu v Baliciach pri Krakove. Prajeme a vyprosujeme jej hojnosť Božích milostí a požehnania na ceste za Pánom.