Slávnosť sv. Jozefa

Dnes oslavujeme patróna nášho domu a kaplnky svätého Jozefa, Ženícha Panny Márie. Svätý Jozef, prosíme ťa, vypros nám u svojho Syna Ježiša Krista potrebné milosti, aby sme sa s horlivosťou snažili žiť podľa Božej vôle. Na facebooku nájdete aj maľby, ktoré maľovala naša sestra Marcelina Jachimczak, CSCIJ. Originály sa nachádzajú v materskom kláštore v Sosnowci v Poľsku. https://www.facebook.com/Karmelit%C3%A1nky-Die%C5%A5a%C5%A5a-Je%C5%BEi%C5%A1a-109889017377423

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie