Karmelitánske adventné duchovné cvičenia

Ponúkame link na online karmelitánske adventné duchovné cvičenia - so sv. Teréziou od Dieťaťa Ježiša a Máriou Montessoriovou. Téma: Duchovné detstvo. Vrátiť sa k svojím začiatkom. www.exercicie-online.karmel.at