Mesiac sv. Jozefa

Začal sa mesiac sv. Jozefa. Nezabúdajme mu ďakovať zo mnohé dobrodenia a prosiť o nové milosti a pomoc.