Spomienka na relikvie sv. Terézie z Lisieux

V týchto dňoch si pripomíname 5. výročie príchodu relikvií sv. Terézie z Lisieux na Slovensko (10. - 24. január 2016). Pred 5 rokmi sme ich 11. januára  privítali a uctili v Nitre na Dolnom meste v kostole Navštívenia Panny Márie. Archívne foto zo stretnutia s našou drahou patrónkou.