Adventné obdobie - online exercície

V nedeľu sa začína adventné obdobie. Ak túžite hlbšie prežiť tento čas, dávame do pozornosti adventné online exercície - duchovné cvičenia, ktoré pripravili bratia bosí karmelitáni a sestry karmelitánky z Rakúska. Sprievodkyňou karmelitánskych duchovných cvičení bude bl. Mária od Vtelenia OCD.  www.exercicie-online.karmel.at   Prajeme všetkým požehnaný adventný čas.