Slávnosť v spoločenstve svetského rádu bosých karmelitánov

14. novembra na sviatok všetkých svätých karmelitánskeho rádu sa v našej kaplnke uskutočnila milá slávnosť. V nitrianskom spoločenstve svetského rádu bosých karmelitánov vstúpili do novicitátu dve členky. Prajeme a vyprosujeme sestrám novickám požehnaný čas duchovnej formácie.