51. výročie smrti nášho otca zakladateľa

15. október je pre nás - sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša výnimočný, pretože si okrem slávnosti sv. Terézie od Ježiša (Avilskej) v našej kongregácii pripomíname výročie smrti nášho zakladateľa o. Anzelma Gądek. Tento rok je to 51. výročie smrti.

Otec Anzelm Matej Gądeksa narodil 24. februára 1884 v Marszowiciach (Maršoviciach), v krakovskej diecéze. V roku 1901 prijal v Czernej (Černej) karmelitánsky habit. V noviciáte sa úplne zasvätil Panne Márii, Matke Božej. Teologické štúdiá získal v Ríme a tu bol aj 25. júla 1907 vysvätený za kňaza. V roku 1920 bol vymenovaný za prvého provinciála obnovenej poľskej provincie bosých karmelitánov. Snažil sa naspäť získať  predtým zrušené kláštory a horlivo sa staral o hlboký duchovný život jednotlivých

karmelitánskych komunít. V roku 1921 spolu s Janinou Kierocińskou (Kieročinskou) – Teréziou od sv. Jozefa založil kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša.

Zomrel v Łodzi (Lodži) v Poľsku 15. októbra 1969 v povesti svätosti. Od roku 2008 trvá beatifikačný proces Božieho služobníka o. Anzelma v Kongregácii pre svätorečenia v Ríme.

Modlitba:

Bože, vďaka tvojej pomoci sa otec Anzelm stal vzorom evanjeliovej dokonalosti, vďaka tvojej múdrosti mohol poučovať veriacich o Božom detstve tvojho Syna, vypočuj moju modlitbu plnú dôvery , aby som na jeho príhovor dostala milosť ...., o ktorú vrúcne prosím a vďačne zvelebovala tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu, Božie dieťa, prosíme ťa, aby bol otec Anzelm, ktorý hlásal pravdu o tvojom detstve a celým životom dokazoval lásku k tebe, povýšený do chvály oltárov, prispieval k prehĺbeniu našej viery a viedol všetkých k svätosti a spáse, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

"Dieťatko je vašou cestou,

Otcovo Slovo je vašou múdrosťou

a svetlo Jeho milosti je vaším životom."

                                                                 Boží služobník o. Anzelm

"Celý Karmel je trónom Božieho Dieťaťa a jeho svätí synovia sú prvými svätými pastiermi pri jasličkách Ježiška."

Boží služobník o. Anzelm