Z kroniky kongregácie

V piatok, 24. apríla 2020 w Łodzi odišla do domu Otca matka Narcyza od Ducha Svätého a Nepoškvrnenej. Po veľmi dlhej a ťažkej chorobe odovzdala dušu Stvoriteľovi. Matka Narcyza (Maria Chmura) sa dožila 85. rokov života, 62. rokov prežila v kongregácii. Pohreb matky sa uskutoční v stredu, 29. apríla o 12.30 hod. w Łodzi. Sv. omšu bude celebrovať o. biskup Marek Marczak v kláštornom kostole bratov bosých karmelitánov. Pred sv. omšou bude modlitba sv. ruženca. NAŽIVO

V perspektíve blížiaceho sa jubilea, 100. výročia založenia našej kongregácie (1921-2021) môžeme presvedčivo povedať, že matka Narcyza zohrala dôležitú úlohu v dejinách kongregácie. Pre sestry bola svedkom viery a vernosti charizme kongregácie. Do Karmelu Dieťaťa Ježiša vstúpila v r. 1958

v Sosnowci. Prvé rehoľné sľuby zložila v r. 1959 v Sosnowci. Večné sľuby zložila v r. 1964 v Czernej v prítomnosti nášho otca zakladateľa, Božieho služobníka o. Anzelma Gądka, bosého karmelitána. V kongregácii plnila rôzne služby. V rokoch 1969-2012 bola prítomná na všetkých generálnych kapitulách kongregácie. Napriek svojmu slabému zdraviu plnila rôzne zodpovedné funkcie. Od roku 1994-2006 bola generálnou predstavenou. Matka Narcyza bola svedkom života Božieho služobníka, nášho o. zakladateľa. Bola osobou modlitby, uzobrania, pokorného a dobrého srdca, verná svojmu karmelitánskemu povolaniu. „Ďakujem spolu s Tebou za milosti, ktorými Ťa Boh obdarúva, za Tvoju snahu byť vernou...“ Slová B. sl. o. Anzelma v jednom z listov písaných sr. Narcyze. Nech Božie Dieťa, ktorému matka Narcyza po celý život verne slúžila, udelí večnú blaženosť vo svojom Kráľovstve, v dome Otca.

Vyhľadávanie

Prihlásenie