Pôstne obdobie-online exercície

Začína sa obdobie veľkého pôstu. Ak túžite hlbšie prežiť tento čas, dávame do pozornosti veľkopôstne online exercície - duchovné cvičenia, ktoré pripravili bratia bosí karmelitáni a sestry karmelitánky z Rakúska. Sprievodcom karmelitánskych duchovných cvičení bude sv. Ján od Kríža. www.exercicie-online.karmel.at  Prajeme všetkým požehnaný čas veľkého pôstu.