Stretnutie kurzu Samuel

V nedeľu 6. októbra 2019 sa v našom kláštore uskutočnilo prvé stretnutie kurzu Samuel druhého a nultého ročníka. Raz v mesiaci sa stretávame vždy v inom kláštore. Mladým v kurze prajeme vytrvalosť a radosť zo stretnutia s Božím Slovom. FOTO