Slávnosť sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

30. september je dňom výročia smrti sv. Terézie z Lisieux, patrónky našej kongregácie. Na vigíliu sviatku sme si ju v našej kaplnke uctili slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval o. Miloš Viktorín, bosý karmelitán. Spolu s nami sv. Terezku oslávili aj študentky bývajúce u nás a ďalší hostia. Po sv. omši nasledoval obrad požehnania ruží. Je to tradičný obrad na sviatok sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, ktorá povedala, že po svojej smrti bude sypať dážď ruží milostí. Po ňom sme si uctili relikvie Oslávenkyne :) a vylosovali si myšlienky - slová sv. Terezky. Po duchovnom slávení sme pokračovali v milom agapé. Nové študentky sa zoznámili so všetkými sestrami komunity. FOTO

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie