Správy z miniinternátu

V minulom akademickom roku niekoľko študentiek bývajúcich u nás úspešne skončilo svoje vysokoškolské štúdium. Od 23. septembra 2019 sme v novom školskom akademickom roku privítali nové študentky, ktoré budú počas svojho štúdia bývať u nás. Všetkým ôsmym študentkám prajeme hojnosť Božích milostí, síl a pevnú vôľu.