Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na 12. modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2019 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. Témou dvanásteho stretnutia bude SV. TERÉZIA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA. Stretnutie bude viesť bosý karmelitán. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Vyhľadávanie

Prihlásenie