Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na desiate modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2018 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. do 19.00 hod. Témou desiateho stretnutia bude SV. JÁN OD KRÍŽA. Stretnutie bude viesť o. karmelitán. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Vyhľadávanie

Prihlásenie