Sv. omša za dobrodincov

26. januára 2018 bola v našej kláštornej kaplnke odslúžená sv. omša za všetkých našich dobrodincov.

Ďakujeme našim rodinám, známym, priateľom a dobrodincom, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporujú, či už finančne, materiálne alebo duchovne. Sme veľmi vďačné za každý dar. Nech dobrý Pán odmení Vašu štedrosť svojím požehnaním, potrebnými milosťami, zdravím a pokojom v srdciach. Denne sa za Vás všetkých modlíme. 

Vyhľadávanie

Prihlásenie