Obnovenie sľubov

9. októbra 2017 sme v našej kláštornej kaplnke prežili milú slávnosť obnovenia rehoľných sľubov našej sestry Oľgy. V histórii našej kaplnky v Nitre to bolo prvé obnovenie sľubov. Sestra Oľga si pri sv. omši posledný - štvrtýkrát - obnovila svoje rehoľné sľuby, keďže po piatich rokoch formácie v junioráte nasleduje už zloženie večných sľubov. Sv. omšu celebroval vdp. Miloš Kohútek. Našej sestre Oľge prajeme hojnosť Božích milostí a požehnania na ďalší čas formácie a radostného kráčania za Pánom. FOTOGALÉRIA

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie