Druhé modlitbové stretnutie

19. mája 2017 sa v našom kláštore uskutočnilo druhé modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola Charizma Karmelu. Stretnutie viedol o. karmelitán Miloš Viktorín, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva. Po privítaní nasledovala prednáška.

 

 

Prednáška: Charizma Karmelu   files/p__Milos_Viktorin_OCD_19_5_2017_NR.mp3

Pri vzájomnom zdieľaní sa - si mohli prítomní prehĺbiť túto tému. V našej kláštornej kaplnke nasledovala sv. omša a adorácia v tichu. Na záver sme sa spoločne pomodlili vešpery. Aj toto stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné.

Ďalšie spoločné stretnutie bude na Starých Horách 29. júla 2017. Je to celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Nasledujúce stretnutie u nás sa uskutoční 22. septembra 2017 na tému sv. Eliáš - história Karmelu.

Pre tých, ktorý sa zúčastnili na prvom stretnutí a chceli by si znova pripomenúť obsah prednášky ako aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť a pre všetkých záujemcov sme do článku Prvé modlitbové stretnutie pridali celú prednášku o. Zenona Chomu OCD.

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie