Šieste modlitbové stretnutie

27. apríla 2018 sa v našom kláštore uskutočnilo šieste modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola Modlitba - priateľský rozhovor s Bohom. Stretnutie viedol o. Miloš Viktorín, bosý karmelitán, ktorý momentálne pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva. Po privítaní nasledovala prednáška.

Prednáška: files/o__Milos_Viktorin_OCD_Modlitba.mp3

Po prednáške bol čas na vzájomné zdieľanie sa. V našej kláštornej kaplnke potom nasledovala krátka adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Po nej sa slávila sv. omša s vešperami. Pri sv. omši prijali štyria prítomní karmelitánsky škapuliar a boli prijatí do škapuliarskeho bratstva. Po sv. omši ešte pokračovali priateľské rozhovory a zdieľanie sa. Stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. FOTO

Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na šieste modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. do 19.00 hod. Témou šiesteho stretnutia bude MODLITBA: PRIETEĽSKÝ ROZHOVOR S BOHOM. Stretnutie bude viesť karmelitán o. Miloš Viktorín. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Na plagátiku nižšie sú uvedené aj nasledujúce modlitbové stretnutia s témou. 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 16.4. - 22.4.2018

Pápež František v príhovore účastníkom kongresu Pastorácia povolaní a zasvätený život "Horizonty a nádeje" :
„Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. Ak je povolanie vždy Božím darom, tak hlas povolania a odpoveď naň môžu zaznieť a počuť ich iba v modlitbe. Modlitbu však nemáme chápať ako lacný prostriedok, vďaka ktorému sa nemusíme zaujímať o evanjelizáciu mladých a o ich odpoveď na Pánovo volanie. Modliť

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie