Pozvánka na piate modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na piate modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2018 v našom kláštore v Nitre od 17.30 hod. do 19.00 hod. Témou piateho stretnutia bude SV. JOZEF - OCHRANCA KARMELU.

Správy z našej komunity

V nedeľu 11. februára 2018 sa u nás v kláštore uskutočnilo piate stretnutie kurzu Samuel.

17. februára k nám zavítala naša sestra z pražskej komunity, sr. Jitka, aby si oddýchla a načerpala nové sily do ďalšieho apoštolátu. Pobudla u nás do 27. februára.

28. februára naša sr. Oľga odišla do Poľska na ďalšiu časť formácie, do tzv. II. noviciátu na pol roka, aby sa spolu s ostatnými spolusestrami pripravila na svoje večné sľuby. Mladé sestry juniorky majú II. noviciát v materskom dome v Sosnovci. Sr. Oľge, ako aj ostatným sestrám prajeme požehnaný čas formácie pred večnými sľubami. 

Štvrté modlitbové stretnutie

26. januára 2018 sa v našom kláštore uskutočnilo štvrté modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola Panna Mária - Kráľovná a Matka. Stretnutie viedol o. Dušan Hricko, bosý karmelitán, ktorý momentálne pôsobí v Banskej Bystrici na Urpíne. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva. Po privítaní nasledovala prednáška.

 

Prednáška: files/dtart-0p3st.mp3

Po prednáške bol čas na vzájomné zdieľanie sa. V našej kláštornej kaplnke potom nasledovala sv. omša s vešperami a po nej krátka adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. FOTO

Vyhľadávanie

Prihlásenie