Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na štvrté modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 26. januára 2018 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. do 19.00 hod. Témou štvrtého stretnutia bude PANNA MÁRIA - KRÁĽOVNÁ A MATKA. Stretnutie bude viesť karmelitán o. Dušan Hricko. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Na plagátiku nižšie sú uvedené aj nasledujúce modlitbové stretnutia s témou. 

Vyhľadávanie

Prihlásenie