Správy z Karmelu

V tomto týždni si v Karmeli pripomíname niekoľko milých výročí:

16. október - 1. výročie svätorečenia Alžbety od Najsvätejšej Trojice - Élisabeth Catez (1880-1906) francúzskej bosej karmelitánky.

18. október - 2. výročie svätorečenia rodičov sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre. Svätorečenie sa konalo na misijnú nedeľu 18. októbra 2015.

19. október - 20. výročie vyhlásenia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre za učiteľku Cirkvi.

Vyhľadávanie

Prihlásenie