120. výročie "vstupu do života" sv. Terézie z Lisieux

30. septembra 2017 si v Karmeli pripomíname 120. výročie smrti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre (1897).

Výročie našej patrónky naša komunita oslávila na Starých Horách pri br. karmelitánoch. Predpoludním sme mali spoločnú sv. omšu, ktorú celebroval o. Ján OCD. Po sv. omši sme spoločne vyrazili na pár hodín do prírody. A po pobyte v krásnej prírode sme si pochutnali na výbornom obede.

 

 

Poslednú prekážku svojej "malej cesty", ktorou bola jej agónia a smrť víťazne zdolala. Nie so stoickým pokojom, ale v odovzdanosti, dôvere a láske k Ježišovi, k Bohu. Teréziin posledný výrok zhrnul jej život, korunoval ho veľkým pokojom, ktorý v poslednom okamihu potvrdil túto smrť z lásky, vrúcne vytúženú v súlade so smrťou Krista: "Môj Bože, milujem Ťa!" To sú posledné slová Terézie. Ako sestra sa ustavične zaoberala hlásaním evanjelia po celom svete. Tajomne tušila, že jej posmrtné poslanie bude v tomto svetovom meradle; nebo pre ňu nemôže byť prístavom odpočinku, ale naopak, miestom intenzívnej spásonosnej činnosti, ktorá nepozná hranice času ani priestoru: "Ak Pán Boh vyslyší moje želania, svoje Nebo budem prežívať na zemi až do konca sveta. Áno, chcem prežívať svoje Nebo tak, že budem konať dobro na zemi."

Chcela by som vám povedať tisíc vecí, ktoré som teraz na prahu večnosti pochopila. Ale ja neumieram; vstupujem do života a všetko, čo vám nemôžem povedať tu, dám vám vedieť z neba...

Ako veľmi sa treba modliť za zomierajúcich! Keby to ľudia vedeli!

Je to číra agónia bez jedinej stopy útechy. Mám už len jedno želanie: vidieť Teba, ó, môj Bože!

Aké šťastie, keď si pomyslíme, že v nebi budeme zjednotení, aby sme sa nikdy nerozlúčili. Bez tejto nádeje by bol život naozaj neznesiteľný.

Smrť z Lásky, to je všetka nádej moja! Keď uzriem svoje putá zlámané, naveky sa budem tešiť z môjho Boha, netúžim po inej odmene. Kiež mi dá vzplanúť stále väčšou láskou, túžim Ho vidieť, navždy s Ním byť, je mojím nebom, kde naplní sa cieľ môj: len z Lásky žiť!!!

Vyhľadávanie

Prihlásenie