Vstup do noviciátu

 8. septembra 2017 na sviatok Narodenia Panny Márie v provinciálnom dome v Łodżi začali kanonický noviciát dve sestry: naša Slovenka sr. Magdaléna  a Bieloruska sr. Marta. Vstupom do noviciátu boli  včlenené do rehoľnej rodiny, v ktorej budú nasledovať Ježiša Krista a užívať duchovné dobrá karmelitánskeho rádu.  K postulantskému odevu im pribudol biely závoj, ktorý budú nosiť až do obliečky. Noviciát trvá dva roky. Dom noviciátu v Łodżi je spoločný pre všetky tri provincie.

 

       

Vyhľadávanie

Prihlásenie