Proces blahorečenia sr. Lucii z Fatimy

Dnes, 13. februára 2017 uplynulo dvanásť rokov od smrti portugalskej bosej karmelitánky sr. Lucii dos Santos z Fatimy, ktorá zomrela  v kláštore v Coimbre (2005). A práve dnes bola ukončená diecézna fáza procesu jej blahorečenia. Kánonické právo stanovuje, že beatifikačný proces sa môže začať až po piatich rokoch od úmrtia kandidáta a dišpenz môže udeliť iba hlava Katolíckej cirkvi. Pri procese sestry Lucie udelil tento dišpenz pápež Benedikt XVI. a proces bol otvorený len tri roky po jej smrti.

Sestra Lucia vlastným menom Lucia de Jesus dos Santos sa narodila v roku 1907 v Aljustrele. V roku 1917 v Cova da Iria vo Fatime bola svedkom zjavení Panny Márie. Spolu s ňou boli svedkami zjavení jej bratranec František Marto a sesternica Hyacinta Marto. Obaja boli vyhlásení za blahoslavených pápežom Jánom Pavlom II. 13. mája 2000 vo Fatime.

 

13. októbra 1930 vyhlásil vtedajší biskup Mons. José Alves Correira da Silva zjavenia vo Fatime ako neprotirečiace viere a povolil verejný kult. Po zjaveniach sestra Lucia vstúpila ako 14 ročná do Kolégia Sestier Dorotejok vo Vilare. 3. októbra 1934 zložila večné sľuby. Zvolila si rehoľné meno Mária od Bolestnej. V roku 1946 vstúpila do Karmelitánskeho rádu v Coimbre. 31. mája 1949 zložila sľuby Bosých karmelitánok a prijala meno Maria Lucia de Jesus y del Corazon Immaculado. Počas pobytu v kláštore napísala dva diely Spomienok a Výzvy k posolstvám z Fatimy. Sestra Lucia bola pochovaná podľa karmelitánskych zvyklostí v kláštore v Coimbre, kde prežila väčšinu svojho života.


 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie