Správy z našej komunity

Počas vianočných sviatkov od 27. decembra - do 30. decembra 2016 nás navštívili sestry z Poľska. V našom kláštore sa uskutočnilo stretnutie sestier junioriek a postulantiek. Sestry so svojimi majsterkami mali spoločný, ale aj individuálny program. Okrem sv. omší, liturgie hodín, karmelitánskych modlitieb a rozjímaní v našej kaplnke mali sestry možnosť spoločného zdieľania sa, vzájomných rozhovorov a rekreácie: prechádzky po meste a „výstup“ na Zobor. Bol to pre nás všetky milý, radostný a požehnaný čas.

Naša sr. Benjamína, ktorá je toho času v komunite v Prahe k nám prišla 26. januára 2017 na krátku, niekoľkodňovú návštevu.

Vyhľadávanie

Prihlásenie