1. výročie putovania relikvií sv. Terézie z Lisieux na Slovensku

Práve v týchto dňoch si pripomíname 1. výročie príchodu a putovania relikvií sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre na Slovensku. Relikvie putovali od 10. januára do 24. januára 2016. 11. januára 2016 relikvie sv. Terézie privítala aj naša komunita v Nitre a to na Dolnom meste vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie. FOTO  Celé dopoludnie sme mohli stráviť chvíle v prítomnosti patrónky našej kongregácie a spoločne prežívať radosť zo stretnutia sa s ňou. Bol to čas veľkých milostí, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. Veľkú radosť prežíval aj Karmel na Slovensku, keďže mohol privítať svoju svätú sestru.

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie