Nedeľa krstu Pána

Svätý sviatok svetiel - sv. Gregor Naziánsky

Kristus sa zaodel svetlom, aj my sa zaodejme svetlom. Kristus je pokrstený; poďme dole spolu s Ním a povstaňme s Ním. Ján práve krstí, keď sa k nemu priblíži Ježiš. Možno prichádza, aby posvätil Svojho krstiteľa; určite však prichádza aby vo vodách pochoval hriešnu ľudskosť. Prichádza, aby posvätil Jordán kvôli nám a v pripravenosti pre nás; Ten, ktorý je duch a telo prichádza, aby začal nové stvorenie skrze Ducha a vodu.

Krstiteľ protestuje; Ježiš však nalieha. Vtedy Ján povie: „Ja by som sa mal dať Tebe pokrstiť.“ On je lampou v prítomnosti Slnka, hlasom v prítomnosti ženy, v prítomnosti Prvorodeného z celého stvorenstva; ten, ktorý zajasal v lone svojej matky v prítomnosti Toho, ktorý už prišiel a znova príde. „Ja by som sa mal dať Tebe pokrstiť,“ a my by sme mali dodať „a pre Teba“, lebo Ján bude pokrstený v krvi, obmytý ako Peter, nie iba umytím svojich nôh.

 

Ježiš povstáva z vôd, a svet povstáva s Ním. Nebesia, sťa raj s plamenným mečom, zatvorený Adamom pre neho a jeho potomstvo sa pootvárajú. Duch prichádza na neho, ako na rovného, svedčiac o Jeho božstve. Svedčí mu hlas z neba, z jeho domoviny. Duch zostupuje v telesnej forme holubice, ktorá kedysi ohlásila koniec potopy a dáva tak úctu telu, ktoré je zajedno s Bohom.

Uctime si dnes Kristov krst a oslávme tento sviatok v svätosti. Úplne sa očisťme a pokračujme v očisťovaní. Nič nepoteší Boha tak, ako obrátenie a spása ľudstva, pre ktoré existuje každé Jeho slovo a zjavenie. Chce aby ste sa stali živou silou pre celé ľudstvo, svetlami žiariacimi vo svete. Máte byť žiarivými svetlami, lebo stojíte vedľa Krista, veľkého svetla, zaodetí do slávy Toho, ktorý je svetlom neba. Vychutnajte si čoraz viac čisté a žiarivé svetlo Trojice, lebo teraz ste dostali – aj keď nie vo svojej plnosti – lúč Jeho nádhery, pochádzajúci od jedného Boha, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, Jemu sláva a moc teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!

Zdroj: http://www.byzcath.org/index.php/component/content/article/37-home-fixed-feasts/2199-the-holy-festival-of-the-lights      Preložil: D.Č.

Vyhľadávanie

Prihlásenie