Vstup do postulátu

15. októbra 2013 v Baliciach v Poľsku na slávnosť sv. Terézie Avilskej vstúpili  dve slovenské aspirantky Zuzky do postulátu.   Aspirantky v tomto období ešte neboli v klauzúre. Z komunitou sestier sa stretávali

 

 

v kaplnke pri modlitbách a tiež pri práci, ktorá je mimo klauzúry a rekreácii. Prizerali sa komunite a naopak. Od chvíle, keď sestry prijali aspirantky za klauzúru, začal sa pre nich postulát. Postulantky prijali hnedé postulantské šaty s bielym golierikom. V tomto období sa postulantkám umožní hlbšie rozpoznanie svojho povolania cez lepšie spoznanie seba samej a kongregácie. U nás - v Karmeli Dieťaťa Ježiša sú postulantky cez náuky vovedené do charizmy kongregácie. Učia sa žiť v duchu malej cesty duchovného detstva sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, našej patrónky. Postulát je spoločný pre všetky tri provincie. Aktuálne je postulát medzinárodný, v prvom a druhom roku postulátu sú tri sestry postulantky Poľky, tri Slovenky, dve Lotyšky, dve Bielorusky a jedna Češka.

Vyhľadávanie

Prihlásenie