Slávnosť sv. Terezky

30. septembra uplynulo už 116 rokov od smrti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre v Lisieux (1897). 1. októbra na slávnosť našej hlavnej patrónky kongregácie sme v našej kaplnke ďakovali Pánu Bohu za príklad jej života a náuky „malej cesty duchovného detstva“. Pekné chvíle akadémie s nami prežili aj pozvané študentky, sestrička vincentka a vdp. kaplán A. Filin, ktorý si pripravil krátku konferenciu – príhovor.

 

Zameral sa hlavne na aspekt Božieho milosrdenstva  v živote a diele, náuke sv. Terezky. V akadémii boli zahrnuté slová sv. Terezky z „Dejín duše“, ktoré predniesla sr. Veronika; nechýbal ani úkon obetovania sa Milosrdnej Božej Láske. Naše úmysly sme zahrnuli do modlitby – korunky k Božiemu Dieťaťu, ktorú viedla sr. Dominika. Potom nasledovalo „požehnanie ruží“ vdp. kaplánom - podľa starobylého zvyku Karmelu. Akadémiu uzatvárala modlitba slávnostných vešpier a záverečného požehnania. Celkom na záver sme si všetci uctili relikvie sv. Terezky.

Po duchovnom oslávení sv. Terezky v kaplnke sme pokračovali v radostnom stretnutí v spoločenskej miestnosti, kde sme nasýtili aj naše telá skromnými dobrotami :) .

Vyhľadávanie

Prihlásenie