Vstup kandidátiek

1. septembra 2013 k nám vstúpili dve kandidátky Zuzky a  začali v Czernej v Poľsku čas aspirátu.

15. októbra 2013 vstúpia do postulátu v Baliciach, ktorý  je spoločný pre všetky tri provincie.

 

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie