Stretnutie mládeže Karmelu

16. – 18. augusta 2013 sa konalo už IX. stretnutie mládeže zo svätými Karmelu v Czernej v Poľsku. Tieto stretnutia organizujú bratia bosí karmelitáni spolu s našimi sestrami karmelitánkami Dieťaťa Ježiša, sestrami karmelitánkami misionárkami a sestrami karmelitánkami tereziánkami.  Heslom stretnutia bolo „ Miluj chilsky“( „Kochaj po chilijsku“). Tohto roku mohli mladí spoznať sv. Teréziu de los Andes (1900 -1920) bosú karmelitánku z Chile. Na stretnutie prišli aj mladí z Košíc – Lorinčíka s bratmi karmelitánmi. Nechýbali ani naše dve kandidátky Zuzky.

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie